Nejnovější události

S velkou bolestí a smutkem  a níže přiloženou básní oznamujeme, že dne 23.3.2015, nás ve věku 13 let, a 19.12.2016 ve věku 8 let, navždy opustily naše nejvěrnější přítelkyně, maminka 12 šťěnátek, Sára ... a její dcera Artemis Pallas Daltori... Ty, která nám byla oddány svými srdci i svou duší ,  tak jako my jim.

Můj život trvá 10 - 15 let, každé odloučení od Tebe pro mne znamená utrpení, mysli na to než si mě koupíš.

Dej mi dostatek času, abych pochopil, co ode mě žádáš.

Důvěřuj mi a měj mne rád, protože pouze tehdy má můj život smysl.

Nikdy se na mně nehněvej příliš dlouho a za trest mne nikam nezavírej.

Ty máš práci, rozptýlení, přátele, ale já mám jen a jen tebe, můj pane.

Často si se mnou povídej. I když všemu nerozumím, Tvůj hlas budu stále rád poslouchat.

Musíš vědět, že nikdy nezapomenu, jak se mnou zacházíš.

Rozmysli si, když mě budeš chtít udeřit, protože mými ostrými zuby bych ti mohl ublížit, ale to nikdy neudělám.

Když se na mne při naší společné práci hněváš, protože se ti zdá, že jsem líný, mysli na to, že mám možná žízeň, nebo že jsem dlouho na slunce a moje srdíčko to těžko snáší.

Opatruj mne až zestárnu, i tobě se to jednou stane, pomoz mi prožít ve stáří každý hezký den, protože s tebou překonám vše lehčeji.

Neopouštěj mne, až přijde má poslední chvíle, ale zůstaň se mnou. Ani Ty by jsi přece nechtěl být sám!